Nasze serwisy wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. Więcej informacji OK

Atena.Insurance Platform Sales Forces Commisions

Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży

Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży

Dzięki pakietowi gotowych narzędzi zawartemu w Atena.IP SFC można elastycznie modelować złożone struktury sieci sprzedaży.

Zarządzanie systemem wdrożeń

W ramach Atena.IP SFC dostępny jest wielowymiarowy model naliczania wynagrodzeń na podstawie zdefiniowanych reguł i niezbędnych parametrów.

Dwustronna komunikacja

Dzięki Atena.IP SFC przepływ informacji dotyczących sprzedaży jest szybki i w znacznym stopniu zautomatyzowany.

Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży

Upraszczanie i przyspieszanie procesów

Dzięki pakietowi gotowych narzędzi zawartemu w Atena.IP SFC można elastycznie modelować złożone struktury sieci sprzedaży. Informacje o strukturze terenowej, strukturze hierarchicznej i ich wzajemnych relacjach nie tylko pozwalają na sprawne zarządzanie siecią sprzedaży, ale również na rozszerzanie listy partnerów i współpracowników. System automatyzuje szereg procesów, odciążając pracowników. W znaczącym stopniu wspiera także przygotowanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Specyfikacja

Najważniejsze cechy systemu

  • Samodzielne rozwiązanie, łatwo integrowalne z systemami zewnętrznymi m.in. back office, finansowo-księgowym

  • Automatyczne przygotowanie informacji do KNF (wewnętrzna integracja z aplikacją DAPOS)

  • Szybkie wdrożenie i niskie koszty zmian

  • Możliwość skonfigurowania i wspomagania procesu prowadzenia księgi pomocniczej

  • Zwiększenie efektywności zespołów obsługujących sieć sprzedaży

  • Automatyczne i masowe wykonywanie operacji