ATENA w czołówce dostawców technologii informatycznych dla polskich ubezpieczeń!
Zgodnie z raportem Teleinfo 500 za rok 2009, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe
Sp. z o.o. zajmuje drugie miejsce w rankingu największych w Polsce dostawców specjalistycznych rozwiązań IT dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
Całość rankingu możemy zobaczyć pod poniższym linkiem:

Ranking największych w Polsce dostawców specjalistycznych rozwiązań IT dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

 
ATENA
jest także trzecim największym przedsiębiorstwem informatycznym w województwie pomorskim, oraz zajmuje drugie miejsce w zestawieniu największych w Polsce producentów oprogramowania dla sektora finansowo-bankowego, co niewątpliwie jest dużym sukcesem.

Ranking największych firm informatycznych w województwie pomorskim w 2009 roku.


Ranking największych producentów oprogramowania finansowo-bakowego w Polsce w 2009 roku.


Raport Teleinfo 500 2010 przedstawiający polski rynek informatyki i telekomunikacji został opracowany już po raz trzynasty. Jest to obszerne zestawienie danych, analiz i rankingów. Oparto je na wynikach finansowych osiągniętych w 2009 roku przez pół tysiąca firm branży teleinformatycznej w Polsce.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.