Strona głównaO firmie...Media o NasNOWY STRATEGICZNY KLIENT...
NOWY STRATEGICZNY KLIENT ATENY - Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) zawarły umowę na dostawę i wdrożenie systemu ATENA ARCHE.
Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy technologicznej ARCHE użytkownicy w PBUK będą mieć do dyspozycji narzędzie wspierające wszystkie etapy związane z życiem i zarządzaniem dokumentami elektronicznym wykorzystywanymi w procesie likwidacji szkody zagranicznej - od momentu digitalizacji dokumentu (np. skanowanie), poprzez dostęp do dokumentu w kontekście biznesowym w ramach likwidacji, aż do wypłaty odszkodowania. Dodatkowo, w ramach wdrożenia zakładana jest integracja z istniejącymi systemami PBUK, w szczególności z systemem do rejestracji szkód oraz systemem finansowo-księgowym.

 

Wdrożenie Systemu ARCHE w PBUK zostanie zrealizowane w trzech etapach. Etap pierwszy związany będzie z reorganizacją Kancelarii w PBUK pod kątem przyjmowania, kategoryzowania i skanowania korespondencji. Etapy drugi i trzeci to realizacja archiwum elektronicznego i części związanej z zarządzaniem dokumentami wraz ze wsparciem procesów biznesowych związanych z obsługą likwidacji szkód. W części analitycznej każdego z etapów zostanie przeprowadzony proces opisywania, a następnie zamodelowania głównych procesów biznesowych w organizacji.

„Celem wdrożenia Systemu ARCHE jest nie tylko zbudowanie obsługi nowoczesnej Kancelarii, archiwum elektronicznego i ostatecznie wsparcia procesowego - ale późniejsze monitorowanie i zarządzanie kluczowymi procesami związanymi z obsługą szkód zagranicznych w Biurach Płacącym i Gestyjnym PBUK", mówi Marcin Pietraszko, dyrektor biura konsultingu ATENY.

 

"Rozpoczęcie współpracy z firmą ATENA w ramach przedsięwzięcia wdrożenia ATENA ARCHE umożliwi nam poprawę efektywności obsługi szkód zagranicznych oraz otwiera nowe możliwości rozwojowe w ramach współpracy z zakładami ubezpieczeń" mówi Mariusz Wichtowski, prezes PBUK.

 

ARCHE to system, który spójnie i kompletnie obejmuje cały strumień informacji, który powstaje
w toku działalności przedsiębiorstwa:

  • integruje wszystkie elementy zaawansowanego zarządzania gromadzonymi i przetwarzanymi treściami, wśród których aż dziewięćdziesiąt procent nie posiada własnej struktury
  • umożliwia pełne wykorzystywanie i ochronę posiadanych informacji, które tworzą wartość intelektualną, finansową i kulturową firmy
  • wspiera szybkie podejmowanie decyzji, dając całościowe spojrzenie na istotne biznesowo dane, gwarantuje przy tym ich zgodność ze standardami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi wymogami narzucanymi przez prawo czy regulatorów rynku.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.