Michael Theilmeier - Gazeta Bankowa - 14-04-2009
Michael Theilmeier został powołany do Rady Nadzorczej ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe.
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.