"Laury wręczone" - www.eurobankier.pl 30-03-2009
Konkurs na najlepszy projekt informatyczny zrealizowany w sektorze bankowo-finansowym w 2008 r. przeszedł już do historii.
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.