REKOMENDACJA Gazety Bankowej dla eKonta ubezpieczeniowego - 2009-03-26
W tym roku Gazeta Bankowa doceniła efekt ścisłej współpracy Ateny i Ergo Hestia – przyznając tytuł i wyróżnienie REKOMENDACJA Gazety Bankowej – zgłoszonemu do konkursu rozwiązaniu informatycznemu - eKonto (ubezpieczeniowe)

Dla klienta, dla agenta

 

Innowacyjną internetową platformę komunikacji z klientami skonstruował zespół Ateny, we współpracy ze specjalistami - praktykami ubezpieczeniowymi z Ergo Hestii. Narzędzie to opiera się na integracji z wieloma wewnętrznymi systemami produkcyjnymi, dzięki czemu umożliwia kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeń. Klient zyskuje bezpieczny dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o posiadanych ubezpieczeniach, może modyfikować dane kontaktowe, zgłosić sprzedaż ubezpieczonego samochodu albo pobrać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Jeśli opłatę za ubezpieczenie woli rozłożyć na raty, płatności może dokonywać on-line, przelewem albo kartą - nawet za kilka różnych polis podczas jednej operacji. Już po chwili widać potwierdzenie, a zyskują również agenci ubezpieczeniowi, bo sprawne księgowanie płatności internetowych wpływa na tempo wypłaty prowizji. Za pomocą jednego ‘kliknięcia' klient może zainicjować kontakt z agentem, np. zgłosić chęć zakupu dodatkowego lub rozszerzenia posiadanego ubezpieczenia.

 

On-line i na miejscu

 

Najbardziej rozbudowana część systemu aktywnie wspiera kluczową sferę obsługi klienta w ubezpieczeniach - likwidację szkód. W module tym dostępny jest zestaw formularzy zgłoszenia, bardzo przejrzystych z perspektywy użytkownika. Pod względem informatycznym ich rozbudowana logika pozwoliła na uwzględnienie różnorodnych parametrów charakterystycznych dla ubezpieczeń. Każdorazowe logowanie się klienta powoduje aktualizację prezentowanych w jego koncie informacji o stanie likwidacji szkody. Większość ubezpieczycieli doskonale wie, że doinformowanie klientów i ich spokój na tym etapie to rzecz bezcenna. Klient może ponadto drogą elektroniczną przesłać niezbędne dokumenty, np. skany kosztów leczenia, kosztorysów, oświadczeń. On-line dowiaduje się też o decyzji o wypłacie odszkodowania. Jeżeli sobie tego życzy, system wysyła mu powiadomienia w ważnych sprawach sms-em. Eliminując korespondencję papierową, wszystko przebiega szybciej i taniej - dla obu stron. Firma może z czasem rozwijać platformę, rozbudowując jej marketingowe elementy dedykowane np. programom lojalnościowym.


Sprawne procesy = wysoka jakość i efektywność obsługi

 

Serwis bezpośrednio widoczny dla klientów jest tylko fragmentem sytemu eKonto. O unikatowości rozwiązania stanowi jego głęboka integracja z systemami back-office co z kolei pozwala na znaczną poprawę sprawności procesów obsługowych. Zastąpienie dotychczasowych ‘papierowych' operacji ich formą elektroniczną powoduje, że wymiana informacji i uruchomienie konkretnych procesów w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń odbywa się błyskawicznie. Wysoka ergonomia systemu powoduje, że jego obsługa jest intuicyjna a zastosowane mechanizmy walidacji powodują, że jakość danych jest zdecydowanie lepsza.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.