"Pomorze z "e-"" - Gazeta Bankowa 18-08-2008
Pierwsza super e-Gmina, zdaniem Atena Usługi Informatyczne i Finansowe, to Sopot.pl.
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.