"Polsko-niemieckie pojednanie w sektorze ubezpieczeń" - www.itpartner.pl 14-11-2008
Współpracę ze sob ą rozpoczyna sopocka Atena i niemiecka firma MSG, obie
produkujące rozwiązania dla sektora finansowego. ...
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.