"Strategiczny mariaż sopockiej Ateny i monachijskiego MSG" - www.computerworld.pl 26-11-2009
Firmy MSG i Atena nawiązały dwustronną współpracę. Strategiczne partnerstwo ma na celu m.in. stworzenie wspólnej oferty dla dużych, złożonych projektów na rodzimych rynkach oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.