"Pracuję, na którą chcę" - Gazeta Wyborcza Praca 23-02-2009
..."Zadowolony pracownik lepiej się sprawdza" - W podobnym tonie wypowiada się Natalia Lewandowska, dyrektorka personalna w firmie Atena Usługi Informatyczne i Finansowe w Sopocie. - Czym bardziej jesteśmy elastyczni dla pracowników, tym bardziej oni to doceniają ...
Czytaj artykuł w wersji PDF
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.