Strona głównaO firmie...Media o NasATENA łączy fundusze...
ATENA łączy fundusze AEGONA
Szybkie i płynne przygotowanie i przeprowadzenie importu bazy danych do aplikacji obsługi członków połączonych funduszy - Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec Emerytura z AEGON Otwartym Funduszem Emerytalnym do systemu informatycznego w AEGON PTE S.A. - zapewniła ATENA.
Po połączeniu się Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec Emerytura z AEGON Otwartym Funduszem Emerytalnym liczba członków AEGON OFE wzrosła ponad dwukrotnie. Analogicznie wzrosła również liczba danych osobowych członków funduszu, które trzeba było zaimportować do systemu Feniks, zawierającego codziennie aktualizowaną replikę danych podstawowego systemu operacyjnego prowadzonego i obsługiwanego przez Agenta Transferowego AEGON OFE (rolę tą pełni spółka PEKAO Financial Services). Z systemu Feniks generowane są kluczowe raporty, i stanowi on element całego systemu operacyjnego w AEGON. Twórcą systemu Feniks była również ATENA).


Po połączeniu funduszy, z uwagi na import danych konieczne było tymczasowe wyłączenie systemu Feniks. Zarząd AEGON oczekiwał szybkiego przywrócenie sprawności działania systemu i możliwości wglądu we wszystkie nowo zaimportowane dane dotyczące członków byłego OFE Skarbiec-Emerytura.

 

- Pracowaliśmy pod presją czasu - w szczególności terminów narzuconych przez AEGON PTE S.A. Projekt obarczony był dużym ryzykiem, wymagał odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia wcześniej zaplanowanych prac projektowych oraz szeregu testów - Kamil Nawrocki, Konsultant z ATENY.

 

- Import baz danych przebiegł pomyślnie i bez żadnych problemów - przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu roboczego, w skład którego weszły osoby z Ateny i AEGON PTE - Radosław Pawlak.

 

Współpraca z ATENĄ zagwarantowała AEGON przede wszystkim szybki czas realizacji, a w razie ewentualnych nieprawidłowości ich natychmiastowe usunięcie.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.