KOLEJNY ETAP WSPÓŁPRACY z Grupą SKOK
System informatyczny ATENY dla klientów grupy ubezpieczeniowej SKOK obniża koszty działalności towarzystwa, usprawnia reakcję na zmienne wymagania rynku, wspiera i podnosi poziom kontroli nad kanałami sprzedaży, zwiększa efektywność działania firmy.
ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. podpisała umowę z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH, TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH S.A. oraz ASEKURACJA Sp. z o.o. na dostarczenie licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego PARTENON. Rozwiązanie oparte jest na bazie danych Oracle i zapewnia kompleksowe przetwarzanie informacji techniczno-ubezpieczeniowej na wszystkich poziomach obiegu dokumentacji przy obsłudze umów ubezpieczeniowych.

- Projekt jest wynikiem rozszerzenia bardzo dobrej współpracy między obu firmami. Od dwóch lat SKOK korzysta już z powodzeniem z innych rozwiązań ATENY: ubezpieczeniowej hurtowni danych URANOS i platformy integracyjnej JAZON. Podobne zaawansowane rozwiązania IT naszych specjalistów stosują już np. Ergo Hestia, Gerling, Commercial Union, MetLife - podkreśla Marcin Pietraszko, dyrektor departamentu sprzedaży ATENY.

Branża ubezpieczeniowa rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w zakresie poszerzania kanałów sprzedaży i dystrybucji. Opracowany przez specjalistów ATENY system zapewnia jednolity i jednorazowy sposób wprowadzania i zarządzania danymi. Na przykład, informacja o zawarciu umowy ubezpieczeniowej jest widoczna i dostępna dla wszystkich powiązanych działów funkcjonalnych zakładu ubezpieczeń, co przyspiesza obsługę klienta detalicznego i efektywną likwidację szkody. System jednocześnie wspiera zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, proces naliczania rezerw i rozliczania prowizji dla agentów.

Inne wykorzystywane systemy u Klienta były od początku „szyte na miarę". Pozwalało to z jednej strony obniżyć koszty wytworzenia aplikacji, dopasować do prowadzonego modelu biznesowego, z drugiej jednak strony cechowały się zbyt wolnym rozwojem kluczowych aplikacji. Dostosowanie do bieżących potrzeb i oczekiwań wiązało się z długim czasem oczekiwania na wdrożenie nowych funkcjonalności. PARTENON zyskał uznanie Klienta jako środowisko w pełni odpowiadające teraźniejszym i przyszłym potrzebom.

Główną zaletą rozwiązania ATENY jest szeroki zakres funkcjonalny, obejmujący praktycznie wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Grupie SKOK, który zintegrowany zostanie w ramach jednego rozwiązania. Dzięki swej elastyczności zapewni to utrzymanie na niskim poziomie kosztów wprowadzania nowych produktów oraz ewentualnych zmian w metodach obliczeniowych. Otwarta architektura systemu pozwoli na uzupełnianie systemu o nowe składniki bez zbytniej ingerencji w istniejące już elementy. Dzięki niej możliwa jest również integracja z zewnętrznymi systemami, realizowana za pomocą udostępnianych przez poszczególne obszary interfejsów. Systemy zewnętrzne mogą korzystać z tych interfejsów bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy integracyjnej JAZON, która zapewni również wymianę danych do hurtowni danych URANOS.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.