Pierwsze miejsce Ateny w rankingu ITwiz Best100
Atena zajęła pierwsze miejsce w rankingu ITwiz Best100, w zestawieniu firm o największej sprzedaży do sektora finansowego w roku 2016.
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.