Ubezpieczyciele na ścieżce cyfrowej transformacji - Gazeta Ubezpieczeniowa - 2016-11-22
Rozmowa z Jackiem Szymańskim, wiceprezesem zarządu Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA.

Całość czytaj tutaj.
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.