Ubezpieczenia nowej generacji, czyli intuicyjna interakcja z klientem - Gazeta Ubezpieczeniowa - 2016-02-02
Rozmowa z Tomaszem Jastrzębskim, odpowiedzialnym w Atenie za pracę Biura, które tworzy nowe narzędzie wspierające szeroko rozumiany proces sprzedaży.
- W ubezpieczeniach częstotliwość interakcji firmy z klientem jest dość rzadka. Uważam, że nie powinniśmy dążyć do sztucznego zwiększania tej częstotliwości. Powinniśmy za to zadbać o to, żeby doświadczenia, które klient ma z ubezpieczycielem, były tak interesujące i przyjazne, jak to tylko możliwe.

Czytaj całość w pdf
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.