Atena Gazelą Biznesu
Atena znalazła się na liście Gazel Biznesu 2014 – zestawienia przygotowywanego przez Puls Biznesu.


Gazelą mogą zostać te firmy, które działając uczciwie i transparentnie poprawiają konsekwentnie swoje wyniki. Atena znalazła się w tym gronie już czwarty raz.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.