Prowizje w wielu kanałach. Atena.lnsurance Platform Sales Force and Commissions - Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2014-10-15
Sprawnie działające siły sprzedaży mogą zdecydować o sukcesie rynkowym towarzystwa ubezpieczeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o sieć własną, zewnętrzną czy instytucje współpracujące, to właśnie pośrednicy pozyskują klientów i mają realny wpływ na ich utrzymanie. Dlatego tak ważna jest dbałość o jakość współpracy z tymi kluczowymi partnerami w biznesie. Tempo wypłaty prowizji może ową jakość wywindować w górę albo ją pogrążyć.

 

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera umiejętność kooperowania z pośrednikami zarówno na etapie zawierania kontraktu ubezpieczeniowego, jak i całego cyklu życia polisy, który także może być wspierany przez zewnętrznych partnerów biznesowych. Istotną kwestią w relacjach z siłami sprzedaży jest sprawne i bezbłędne naliczanie wynagrodzenia z tytutu pośrednictwa przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Struktury sprzedaży są coraz bardziej rozbudowane, stosują przy tym zróżnicowane modele prowizyjne. Dbając o wzajemne relacje, towarzystwa ubezpieczeń poszukują więc nowych rozwiązań, które pozwalają naliczać prowizje różnego typu i monitorować ich poprawność.

 

Czytaj całość artykułu Joanny Miecznik Product Managera Ateny z Biura Systemów Ubezpieczeń Życiowych w pliku PDF

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.