Strona głównaO firmie...Media o NasInsurance Value Chain -...
Insurance Value Chain - Miesięcznik Ubezpieczeniowy - 2013-10-01
- Identyfikacja Obszarów Wartości - Klucz do przewagi konkurencyjnej

Popularność książki „Business Model Generation" Alexa Osterwaldera pokazuje, że modelowanie biznesu nie musi być wiedzą elitarną, zarezerwowaną dla akademików. Kluczem do zbudowania modelu biznesowego jest odnalezienie takiej ścieżki relacji między produktem, usługa, dostawcą i pośrednikiem, która dostarczy rzeczywistą wartość naszym klientom, a przez co pośrednio dostarczy wymiernej wartości towarzystwu ubezpieczeniowemu. Przechodząc na poziom planowania strategicznego - odpowiedzią jest zbudowanie takiego łańcucha wartości (Value Chain) dla wszystkich obszarów naszego działania, który - dzięki synergii poszczególnych elementów - przyniesie strumień korzyści biznesowych. Wydaje się, że pytanie to nie jest banalne - dlatego na jednym z najbliższych naszych spotkań w ramach FAU - wspólnie na drodze warsztatu poddamy krytyce przedstawioną niżej propozycję pewnego modelu.

 

MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Z PERSPEKTYWY IT
Value chain to pojęcie wprowadzone w końcu ubiegłego wieku przez guru strategii i marketingu Micheala Portera, który w książce „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance" (1985) opisał je jako (...) building blocks by which afirm creates a product valuable to its buyers. Ubezpieczeniowy łańcuch wartości stosowany przez ATENĘ jest pochodną koncepcji Portera, a jego celem jest zamodelowanie rzeczywistości ubezpieczeniowej, która pozwoli na wyraźniejsze przyporządkowywanie usług i produktów informatycznych do odpowiedniego obszaru kreującego wartość w firmie ubezpieczeniowej.

 

W prezentowanym modelu łańcucha wartości (Insurance Value Chain - IVC) rzeczywistość towarzystwa ubezpieczeniowego została ujęta w taki sposób, by uwypuklić te elementy, w których istnieje potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy rozwiązań z dziedziny IT. Sumując wszystkie elementy, dysponujemy 34 zagadnieniami pogrupowanymi w 7 głównych obszarów.

 

Pierwsze sześć obszarów stanowi odbicie podstawowego procesu, na jakim zasadza się idea działalności ubezpieczeniowej. W tym archetypie core businessu, jaki zachodzi na poziomie każdego produktu ubezpieczeniowego, występują następujące zdarzenia:

 

1. Projektowanie produktu (Product development) Z. Jego sprzedaż (Sales)
3. Jego obsługa (Policy administration)
4. Wykonanie umowy w przypadku zaistnienia roszczenia (Claims services)
5. Kontrola ryzyka (Risk management)
6. Operacje finansowe (Financial administration)

 

Ostatni element łańcucha dotyczy pozostałych aktywności firmy ubezpieczeniowej, które mają charakter wspierający i ułatwiają prowadzenie firmy jako całości (7. Support). Nie odmawiamy mu istotności, gdyż elementy zgrupowane w obszarze spajają i oliwią, sprawny acz skomplikowany mechanizm towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście powstaje pytanie: do czego można użyć modelu łańcucha wartości, w szczególności do czego może go użyć firma informatyczna? Model IVC jest wehikułem, który umożliwia zarządzanie portfolio produktów i usług oferowanych podmiotom na rynku. Pozwala spoglądać na rozwiązania przez pryzmat ich przeznaczenia oraz badać, w jakim stopniu nasze wyobrażenie o potrzebach klientów jest zbieżne z postrzeganiem ich własnych potrzeb. Pomaga ustalać priorytety inwestowania w rozwój kompetencji i produktów dedykowanych poszczególnym obszarom, umożliwia kontrolę spójności i kompletności oferty oraz identyfikowanie potrzeb wymiany produktów na nowe. Model ten dostarcza również skali, na której można porównać się z konkurencją. Ostatecznie Insurance Value Chain kreuje ramy, w których rzeczywistość i pojęcia na styku ubezpieczeń i IT są sprowadzane do wspólnego mianownika. Poruszanie się po tej platformie pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie obydwu stron, dzięki czemu mogą one obopólnie (ale każda na swoim rynku) pozyskać lepszą pozycję w dwóch z pięciu sił Portera: siły przetargowej dostawców (Bargaining power of suppliers) oraz rywalizacji w sektorze (Intensity of competitive rivalry).

 

Michał Soszyński,
Product Manager, Biuro Rozwoju Produktów, ATENA.
 

Czytaj artykuł w wersji pdf

 

Forum Architektów Ubezpieczeniowych prowadzone jest pod patronatem firmy ATENA, która od ponad 20 lat specjalizuje się w rozwiązaniach IT i doradztwie dla sektora ubezpieczeń.

 

Więcej informacji na www.fau.com.pl


 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.