Atena uzyskała certyfikaty ISO 27001 i ISO 9001
Jakość i bezpieczeństwo to ważne wartości w branży IT, doceniane przez klientów.
Dlatego oprogramowanie tworzone przez nas spełnia rygorystyczne normy (norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz (norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji).

 

Co oznacza posiadanie ISO?

 

Certyfikat ISO udowadnia, że pracownicy firmy respektują zasady systemu jakości i bezpieczeństwa wprowadzone przez organizację oraz pracują zgodnie z instrukcjami i procedurami.
Audyt certyfikujący został dokonany przez firmę TÜV Rheinland, a certyfikaty obowiązują od 4 września 2013 roku.

 

 
 ISO 27001:2005
  ISO 9001:2008
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.