Strona głównaAnalizy biznesoweATENA.ACTIVE.BI.SPOTFIRE
ATENA.ACTIVE.BI.SPOTFIRE

TIBCO Spotfire analiza i wizualizacja danych

 

Nowoczesne narzędzie do szybkiej analizy dużych wolumenów danych oraz wizualizacji. Integracja danych z różnych źródeł, baza danych in-memory.

 

TIBCO Spotfire to narzędzie dla specjalistów pracujących z danymi, przygotowane do dynamicznej analizy danych, czytelnej prezentacji wyników oraz implementacji algorytmów predykcyjnych. Środowisko budowy aplikacji analitycznych wspierających podejmowanie decyzji.

 

Nowoczesna architektura rozwiązania pozwala na łatwą integrację z istniejącym środowiskiem IT i Hurtowni Danych oraz wykorzystanie istniejących narzędzi statystycznych dzięki modułom obsługi skryptów SAS, MatLab oraz wbudowanemu interpreterowi języka R. 

 

TIBCO Spotfire jest doskonałym uzupełnieniem istniejących rozwiązań BI w zakresie zaawansowanego narzędzia do  modelowania danych, prezentacji wyników i budowy dedykowanych aplikacji analitycznych. System posiada dwa silniki  zarządzania danymi pozwalające na pracę in-memory oraz in-database. 

 

Szybkość analiz dostępna dzięki silnikowi in-memory pozwala na znaczne uproszczenie modelu danych i procesu przetwarzania  poprzez rezygnację agregatów i pracę na najbardziej szczegółowym poziomie danych. Wszelkie agregacje wykonywane są na bieżąco dzięki obliczeniom w pamięci serwera.


Niezależny silnik bazy danych pozwala użytkownikom biznesowym na samodzielną pracę z różnymi źródłami danych bez konieczności angażowania zasobów IT. Samodzielność departamentów biznesowych w procesie analizy i prezentacji wyników gwarantuje szybkie dostarczenie odpowiedzi na pytania stawiane przez kadrę zarządczą. Dostęp do wyników analitycznych jest możliwy poprzez współcześnie używane urządzenia mobilne, przeglądarki internetowe oraz oczywiście tradycyjne stacje robocze.

 

    

 

Funkcje rozwiązania

 

Analiza danych i wizualizacja

 • Wizualne narzędzie budowy wykresów, tabel przestawnych, reguł filtrowania, podzbiorów danych.
 • Silnik danych in-memory oraz in-database.
 • Łączenie danych z różnych źródeł (data mashup).
 • Elastyczne definiowanie widoków tabel i wykresów, relacji drążenia danych oraz szablonów graficznych.
 • Możliwość osadzenia aktywnych wizualizacji Spotfire jako elementów w innych aplikacjach webowych (np. portal firmowy, panel informacyjny, aplikacja dedykowana dla sieci sprzedaży itd.).

Panele raportowe i aplikacje analityczne

 • Projektowanie wielopoziomowych paneli raportowych.
 • Możliwości oprogramowania interakcji z użytkownikiem i dynamicznej analizy wyników (drążenie, filtrowanie, definicje podzbiorów, zrzuty danych, itd.).
 • Budowanie aplikacji prowadzących użytkownika poprzez kolejne kroki analizy danych (guided analysis).
 • Skrypty do automatyzacji działania aplikacji analitycznych.

Analizy predykcyjne

 • Pozwala zespołom analitycznym na podejmowanie działań przewidywania zdarzeń, oceny ryzyka i ciągłego zwiększania jakości informacji wymaganych do podejmowania decyzji.
 • Gotowe algorytmy przetwarzania data mining pozwalają szybko rozpocząć testowanie modeli predykcyjnych i walidację ich wyników.
 • Wyniki modeli predykcyjnych automatycznie zintegrowane z modelem danych pozwalają na natychmiastową prezentację i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji.
 • Dzięki integracji z językami programowania R, SAS i MatLab można budować zaawansowane modele predykcyjne oraz wykorzystywać już istniejącą logikę przetwarzań.

Współpraca zespołów i komunikacja w analizie danych

 • Decyzje rzadko kiedy podejmowane są samodzielnie, bez konsultacji w zespole.
 • Spotfire umożliwia platformę wspólnej dyskusji nad wynikami analiz.
 • Kontekstowa wymiana informacji, która pozwala na proste i czytelne grupowanie i przekazywanie fragmentów analizy do innych członków zespołu.
 • Użytkownicy mają możliwość pracy na zasadzie swobodnej wymiany opinii, jak również bardziej sformalizowanego procesu akceptacji (workflow).
 • Proces wymiany opinii i zbierania uwag do wyników analiz buduje wartość dodaną w postaci dodatkowego opisu danych, który jest zapamiętany w systemie.

ATENA.ACTIVE.BI.SPOTFIRE

 

Korzyści biznesowe / Korzyści z wdrożenia

 • Oszczędności z tytułu samoobsługi zespołów biznesowych w zakresie przygotowania analiz.
 • Potencjalne zwiększenie przychodów dzięki wykorzystaniu modeli predykcyjnych do segmentacji klientów, minimalizacji odejść klientów (churn management) itd.
 • Lepsze zarządzanie kosztami dzięki dostępowi do aktualnych danych finansowych zarówno na poziomie syntetycznym, jak i szczegółowym, operacyjnym.
 • Szybsze decyzje dzięki efektywniejszej pracy zespołu analityków na wspólnej platformie analizy i wizualizacji danych.
 • Wsparcie w procesie podejmowania decyzji przy szybko zmieniających się danych dzięki silnikowi in-memory i dynamicznym analizom.

 

Produkty końcowe projektu 

Model danych
analitycznych
 
 • Model danych analitycznych z warstwą opisu biznesowego.
 • Model zoptymalizowany dla zasileń przyrostowych oraz analiz wielowymiarowych in-memory 
TIBCO Spotfire
 • Jedno z najlepszych na rynku narzędzi BI do wizualizacji danych i analiz predykcyjnych (Gartner 2013)
 • Niezależny silnik bazy danych pozwalający optymalizować obciążenie przetwarzań DWH/BI.
 • Środowisko do budowy dedykowanych aplikacji analitycznych dzięki dostępnym bibliotekom SDK.
Aplikacja analityczna
 • Aplikacja zdefiniowana w narzędziu TIBCO Spotfire dedykowana do bieżącej analizy wyników działania modelu, zestaw analiz i procedur dla użytkowników.
 • Aplikacja dostępna poprzez przeglądarki, stacje robocze oraz iPad.

 

 

Architektura logiczna 

Architektura logiczna

 

Zobacz stronę producenta                                                                

 

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.