IBM Systems and Technology Truck

 

IBM oraz ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A zapraszają na dzień technologii IBM w Gdańsku.
Prezentacja rozwiązań i technologii IBM odbędzie się w ciężarówce IBM Systems wyposażonej w sprzęt demo.

 

23 maja 2013 r.
PGE Arena Gdańsk

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Gdańsk 

 

AGENDA
09.00 - 09.30
Rejestracja i kawa na powitanie

09.30 - 10.15

IBM PURE SYSTEMS - nowy rozdział w iT?
10.15 - 11.00
Wio koniku, czyli jak takie cuda zaprząc do pracy w praktyce?

11.00 - 11.15

Przerwa na kawę

11.15 - 12.00
IBM Storwize V700 Unified & Storwize V3700 - innowacyjne
zwirtualizowane pamięci masowe
12.00 - 12.30
Komórki do wynajęcia czyli praktyczne doświadczenia z wirtualizacji
pamięci masowej
12.30 - 12.45
Podsumowanie warsztatów
12.45 - 13.30 Lunch

Organizatorzy:

 

                                   

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.