Cisza przed burzą - Gazeta Ubezpieczeniowa - 2013-04-09
TRENDY W TECHNOLOGIACH DLA UBEZPIECZEŃ

Innowacyjne aplikacje na smartfona czy tablet dają biznesowi ubezpieczeniowemu ciekawe możliwości analizy ryzyka i angażowania klientów do korzystnej dla obu stron interakcji. Chodzi o rozwiązania, które łączą trzy trendy w rozwoju technologii: mobilność, telematykę i grywalizację. W laboratorium ATENY pracujemy nad prototypami. Wprowadzenie ich na rynek to tylko kwestia czasu.

Istotą branży ubezpieczeniowej jest zarządzanie ryzykiem. Towarzystwo przejmuje je na siebie na jasno określonych zasadach, sprzedając klientowi poczucie finansowego bezpieczeń¬stwa na wypadek konkretnych zdarzeń losowych. Przytaczam tę oczywistą definicję, ponieważ wy¬nika z niej wprost, że rozwój tego sektora w znacznym stopniu zale¬ży od jego zdolności do efektywne¬go pozyskiwania i przetwarzania danych. Współczesne towarzystwo ubezpieczeń nie mogłoby działać bez narzędzi informatycznych -systemów produktowych, anali¬tycznych, obsługowych i innych.

 

Czytaj cały artykuł

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.