Strona głównaO firmie...2013III Forum Architektów...
III Forum Architektów Ubezpieczeniowych - Jak zwiększyć efektywność sprzedaży ubezpieczeń?
Jak zwiększyć efektywność sprzedaży ubezpieczeń? Pytanie nurtujące większość przedstawicieli branży ubezpieczeniowej było wiodącym tematem kolejnego z cyklu spotkań Forum Architektów Ubezpieczeniowych, które odbyło się 21 lutego w warszawskim hotelu Marriott.
Jak zwiększyć efektywność sprzedaży ubezpieczeń? Pytanie nurtujące większość przedstawicieli branży ubezpieczeniowej było wiodącym tematem kolejnego z cyklu spotkań Forum Architektów Ubezpieczeniowych, które odbyło się 21 lutego w warszawskim hotelu Marriott.

Warsztaty poprowadził pomysłodawca i opiekun Forum Architektów Ubezpieczeniowych - Grzegorz Koziróg z Ateny, który podczas swojego wystąpienia przedstawił kluczowe czynniki skutecznej sprzedaży ubezpieczeń - podkreślając jednocześnie, że doskonałość każdego z nich jest wypadkową doskonałości poszczególnych warstw architektury przedsiębiorstwa - począwszy od warstwy procesów i modeli biznesowych, poprzez warstwę narzędzi, aplikacji i systemów - na warstwie organizacyjnej kończąc.

 

Sprzedawca, aby być skutecznym, powinien mieć stałe poczucie skuteczności składanej wobec klienta obietnicy. Poczucie to daje mu pewność, że wszystkie elementy procesu sprzedaży i obsługi polisy wspierane przez poszczególne warstwy architektury towarzystwa ubezpieczeń zadziałają prawidłowo.  W konsekwencji sprzedawca ubezpieczenia musi być przekonany, że zadziała każdy z procesów, zwłaszcza tych realizowanych na styku z klientem; dane osobowe zostaną wprowadzone i zapisane w należyty sposób, polisa zostanie wygenerowana i zapisana w systemie wraz z rozliczeniem składki, a w przypadku wystąpienia zdarzenia zostanie wypłacona odpowiednia należność. Odpowiedzialność, która leży na osobach zarządzających obszarami sprzedaży, stawia obecnie nowe wyzwania i perspektywy. Obecnie, szef sprzedaży, aby był skuteczny musi wzmocnić swoją strefę wywierania wpływów, głównie poprzez aktywną i konstruktywną współpracę z obszarem operacji oraz IT, ponieważ rozwiązania informatyczne są obecnie najważniejszą infrastrukturą biznesu i odpowiadają za przetwarzanie całości informacji o kliencie i procesie sprzedaży. Grzegorz Koziróg przekonywał więc, że silne towarzystwo ubezpieczeniowe działa w modelu, w którym wiedza o kliencie stanowiąca dotychczasową domenę obszarów analitycznych i strategicznych zostaje wyprowadzona z głębokich struktur organizacji - na pierwszą linię frontu walki konkurencyjnej, tam gdzie realizowana jest sprzedaż, obsługa klienta oraz współpraca z partnerami biznesowymi.

 

Atena - mecenas i organizator spotkania, od ponad 20 lat działa wśród przedstawicieli rynku ubezpieczeń. Forum Architektów ubezpieczeniowych zaprasza do udziału Gości - zarówno przedstawicieli rynku ubezpieczeń, uznanych dostawców technologii oraz przedstawicieli świata nauki. Spotkania w ramach Forum Architektów Ubezpieczeniowych cieszą się rosnącym zainteresowaniem, podlegając ciągłemu rozwojowi i dostosowaniu do potrzeb uczestników. 

 

Forum Architektów Ubezpieczeniowych jest cyklicznym spotkaniem Przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeń.
Kluczowym pryncypium dla wszystkich spotkań spotkań jest uznanie Architekta Ubezpieczeniowego, w każdym, kto ma wpływ na kształtowanie Towarzystwa Ubezpieczeń zarówno w wymiarze strategii, organizacji, modelu operacyjnego, jak i procesów biznesowych.
W cyklicznych spotkaniach Forum Architektów Ubezpieczeniowych bierze udział management wyższego i średniego szczebla wraz z osobami o kompetencjach specjalistycznych z różnych obszarów Towarzystwa Ubezpieczeń. Każde spotkanie w ramach Forum zadedykowane jest odrębnemu zagadnieniu, które może stanowić zarówno scenariusz biznesowy (np. wprowadzenie nowej metody zarządzania), specyfikę funkcjonowania poszczególnych obszarów towarzystwa jak i potrzeby zaadresowane przez samych Uczestników.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.