Strona głównaO firmieKlienciCase Study - System...
Case Study - System GoNet dla Gothaer TU S.A.
Nowy system sprzedaży – nowa jakość obsługi

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń – obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat.

 

 

 

 

Wraz z wejściem do Spółki silnego branżowego akcjonariusza, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypracował i obecnie wdraża strategię, która zakłada zrównoważony rozwój Spółki w oparciu o dwa kluczowe segmenty: klientów indywidualnych i korporacyjnych. 

 

KLUCZOWE WYZWANIE: CZAS WDROŻENIA

wdrożenie nowego
systemu

Wraz z nowym inwestorem branżowym i przyjęciem bardziej ekspansywnej strategii rynkowej, towarzystwo podjęło decyzję o wdrożeniu nowego systemu informatycznego typu Front Office, usprawniającego proces sprzedaży ubezpieczeń.
czas = 12 miesięcyGłównym wyzwaniem stojącym przed realizacją projektu był termin wdrożenia, który musiał być spójny z terminem ogłoszenia miany nazwy Towarzystwa Ubezpieczeniowego (z PTU na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Dostawca miał więc dokładnie 2 miesięcy, aby dopasować i wdrożyć system.
wsparcie
sprzedaży pośrednie
Celem projektu było wsparcie sprzedaży pośredniej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poprzez wdrożenie systemu GoNet - nowoczesnego i prostego w obsłudze narzędzia, wspierającego obszar sprzedaży ubezpieczeń, obsługi posprzedażowej oraz obsługi procesów pomiędzy pośrednikiem i Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

 

 

ROZWIĄZANIE

współpraca
z Ateną

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. podjęło współpracę z sopocką firmą Atena - dostawcą kompleksowych systemów informatycznych o najszerszym w kraju zakresie usług i produktów, wspierających działalność instytucji bezpieczeniowych. Zgodnie z raportem Computerworld TOP 200 2011, pod względem obrotów w 2010 roku, Atena zajęła drugą pozycję na liście dostawców rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego.
system
iPegaz
Połączone siły specjalistów Ateny z Biura Systemów Front IT, Biura Konsultingu, Biura Architektury i Infrastruktury oraz z Biura Informatyki ze strony Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. współpracowały przy opracowywaniu wymagań biznesowych systemu.
analiza
biznesowa
Na podstawie opracowanej listy wymagań, wybrano system iPegaz, który na potrzeby Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. został ściśle dopasowany przez specjalistów Ateny do postawionych wymagań (dot. konkretnych rodzajów ubezpieczeń) oraz przemianowany na GoNet. Zastąpił on poprzedni system.
szerokie
konsultacje
W przygotowaniach oraz przy wdrożeniu pracowały zespoły kilkudziesięcioosobowe (ok 70 osób po każdej ze stron), co wyraźnie pokazuje skalę projektu. Przez cały okres prac nad projektem poszczególne rozwiązania i funkcjonalności były konsultowane szeroko z pośrednikami Gothaer - docelowymi użytkownikami systemu.
testy w dwóch
obszarach
Projekt rozpoczęto 1 października 2011 r. We wstępnej fazie projektu dokonano szerokiej analizy biznesowej, definiującej procesy. Następnie dokonano testów w obydwu obszarach działania systemu (front office/back office). Dostosowanie obszaru sprzedaży okazało się zadaniem praco- i czasochłonnym. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sukcesywnie otrzymywał wersje testowe ścieżek sprzedażowych w systemie, które po dostosowaniu do wymagań zostały zaakceptowane w lipcu 2012 r.
Celem była standaryzacja procesów sprzedażowych.
uruchomienie
systemu
Wdrożenie systemu zostało poprzedzone także standardowymi testami akceptacyjnymi, które odbyły się we wrześniu b.r. Równo w rok od rozpoczęcia prac, tj. 1 października 2012 r. zakończono pierwszą fazę projektu, zwieńczoną uruchomieniem systemu GoNet.

Na dzień dzisiejszy z systemu jednocześnie korzysta blisko 700 użytkowników.
Docelowo system przewiduje 8000 użytkowników.

 

System został wdrożony w ramach projektu FOBOS (Front-Office/Back-Office).
Wykorzystane zostały następujące technologie:

 • Microsoft SQL Server 2008R2,
 • Microsoft SQL Reporting Services,
 • Microsoft Visual Studio 2008,
 • .Net 3.5.
 • ASP.NET,
 • jQuery,
 • AJAX
 • HTML
 • Od strony serwerów korzystano z systemu operacyjnego Windows Server 2008R2

 

Jak to działa?

System GoNet składa się z dwóch części, które wspierają pracę agenta w jego działalności sprzedażowej i rozliczeniowej. W części sprzedażowej agent ma możliwość skorzystania ze ścieżek sprzedaży dedykowanych do pewnych typów produktów, np. porównywarki dla produktów komunikacyjnych. Nowością jest możliwość wykonania szybkiej kalkulacji oraz skorzystania z wyceny pojazdu w Eurotax. W części obsługowej systemu udostępnione są raporty wznowień, prowizji i nieopłaconych składek. Agent ma również możliwość wystawienia faktury z systemu. Dodatkowo system został zintegrowany z wewnętrznym CMS Klienta, poprzez który agent ma możliwość dostępu do dokumentacji produktowej, OWU i wytycznych produktowych.

 

Dla Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest to szybki kanał komunikacji z pośrednikiem i przekazywania informacji - np. o promocjach. System umożliwia również sprawdzenie szkodowości Klienta. 

 

System obsługuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie Komunikacyjne,
 • Ubezpieczenie Przedsiębiorcy,
 • Ubezpieczenie „W podróży",
 • Ubezpieczenie „Na wszelki wypadek",
 • Ubezpieczenie „Cztery Kąty".

 

 

LISTA KORZYŚCI

Korzyści z wdrożenia GoNet w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. można zakwalifikować do dwóch głównych obszarów - sprzedaży oraz obsługi. Są one wynikiem realizacji postawionych założeń, które system musiał spełnić, aby został wdrożony.

 

Główną z korzyści w obszarze sprzedaży jest poprawa obsługi Klienta.

 

Kolejną jest pełna taryfikacja produktów. Szereg narzędzi, które przyczyniają się do efektywniejszej obsługi, to m.in.:

 • możliwość wykonania szybkiej kalkulacji,
 • porównywarka w ubezpieczeniach komunikacyjnych,
 • walidacja wymaganych danych oraz podpowiedzi gdzie znajdują się błędy,
 • możliwość wyceny Eurotax,
 • możliwość sprawdzenia szkodowości Klienta,
 • możliwość wystawienia aneksu do polisy,
 • jedna polisa w przypadku ubezpieczeń pakietowych,
 • możliwość wydrukowania certyfikatu KLZ oraz potwierdzenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • możliwość wydrukowania dowodu wpłaty i druku do przelewu dla Klienta. 

W zakresie obszaru obsługi korzyści są następujące:

 • dostęp do zestawień prowizyjnych,
 • dostęp do raportu nieopłaconych składek,
 • dostęp do raportu wznowień,
 • dostęp dla użytkownika,
 • możliwość rozliczania pracowników agencji,
 • możliwość wystawienia faktury,
 • własna baza Klientów, polis, kalkulacji, aneksów i pojazdów,
 • możliwość wykonywania analiz sprzedażowych,
 • możliwość aktualizacji własnych danych agencyjnych poprzez zgłoszenie z sytemu,
 • możliwość eksportu danych do plików.

 

GoNet to narzędzie, które usprawni i ułatwi działania Agentów, a z czasem zastąpi tradycyjny sposób zawierania umów ubezpieczenia.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.