Rozwiązanie OpenText StreamServe

Komunikacja z klientami, dostawcami i partnerami to istotny element działalności każdej firmy. Solidna strategia zarządzania komunikacją stanowi krytyczny czynnik sukcesu Twojej firmy. Każda firma ma wyjątkowe potrzeby i musi stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom, dlatego firma OpenText zaprojektowała oparte na wynikach rozwiązania upraszczające proces identyfikowania i wdrażania optymalnego pakietu komunikacyjnego odpowiadającego specyficznym potrzebom firmy.

 

Rozwiązanie OpenText StreamServe zapewnia następujące możliwości:

  • Bardziej zyskowne kontakty z klientami. Wykorzystaj osobiste informacje w punktach kontaktu: od bezpośredniej komunikacji dwustronnej po masowe dokumenty seryjne.
  • Uproszczenie i automatyzacja tworzenia i obsługi dokumentów. Uproszczone procesy biznesowe związane z dokumentami pozwalają obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.
  • Uprawnienia dla użytkowników. Użytkownicy biznesowi mogą uzyskać bezpośrednią kontrolę nad dokumentami, których potrzebują do wykonywania zadań biznesowych, zmniejszając jednocześnie konieczność obsługi żądań zmian i świadczenia wsparcia przez pracowników działu IT.
  • Większa wydajność procesów biznesowych. Procesy biznesowe związane z komunikacją z klientami i dostawcami, wyzwalaniem procesów wewnętrznych bądź obsługą płatności i przychodów stanowią nieodłączną część organizacji.

Rozwiązania OpenText StreamServe obejmują następujące składniki:
Ad Hoc Correspondence:umożliwia użytkownikom biznesowym uzyskiwanie sieciowego dostępu do wstępnie zatwierdzonych szablonów pozwalających generować i personalizować komunikację biznesową.
Collector:
umożliwia szybkie przeglądanie, wywoływanie i ponowne wysyłanie dokumentów zapisanych w repozytorium podręcznym.
Composition Center:
bezpośrednie tworzenie korespondencji z zachowaniem kontroli nad treścią i możliwością stosowania reguł biznesowych pozwalających na selektywne umieszczanie treści w dokumentach.
Correspondence Reviewer:
pozwala zagwarantować jakość dokumentów generowanych w przepływie pracy dzięki zautomatyzowanym procesom sieciowym umożliwiającym przeglądanie, modyfikowanie i zatwierdzanie lub odrzucanie korespondencji kierowanej do klienta.
ERP Connectivity Packs:
umożliwia bezpośrednie połączenie z najpopularniejszymi systemami ERP, w tym z oprogramowaniem SAP®, Lawson i Infor.
Input Formats (AFPIN & PDFIN):
umożliwia import danych z najczęściej stosowanych formatów dokumentów o dużych objętościach (AFP i PDF).
Post Processing:
organizuje dokumenty w celu optymalizacji druku produkcyjnego, zbierania, sortowania, układu graficznego oraz łamania. Łączy dokumenty z aplikacji asynchronicznych w celu optymalizacji dostarczania, w tym także przy zastosowaniu znaczników OMR.
Production Monitor:
monitoruje, optymalizuje i kontroluje produkcję dokumentów.
RFID:
tworzy wymagane przez klienta kody kreskowe lub etykiety i znaczniki RFID (Radio-Frequency Identification).
StoryTeller:
umożliwia projektantom (zamiast pracownikom działu IT) tworzenie zaawansowanych szablonów dokumentów w znanych im środowiskach małej poligrafii komputerowej.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.