System CRM — program Microsoft Dynamics CRM
W dobie dynamicznych zmian rynkowych i wynikającego z nich wzrostu oczekiwań każdego z uczestników istotnego znaczenia nabiera stałe monitorowanie potrzeb klientów i partnerów oraz utrzymywanie z nimi jak najlepszych relacji. Właściwe stosunki z klientami są w związku z tym równie ważne, jak budowanie i rozwijanie współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Główne cele systemu CRM, w pełni realizowane przez rozwiązanie Atena oparte na programie Microsoft Dynamics CRM, to:

 • Dostarczenie pracownikom pełnej informacji o kliencie i partnerze: historii działań, kontaktów, zawartych umów itp.
 • Wsparcie w planowaniu oraz rejestracji wszelkich kontaktów i działań związanych z klientem lub partnerem.
 • Automatyzacja przepływu informacji w ramach organizacji.
 • Integracja z innymi działającymi w organizacji systemami służącymi do zbierania i przechowywania informacji o kliencie lub partnerze (centralnymi bazami danych, hurtowniami danych itp.).
 • Zapewnienie sprawnej i spójnej komunikacji z partnerami i z klientami.
 • Umożliwienie zarządowi monitorowania i rozliczania pracowników z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów.

 

Microsoft Dynamics CRM

 

Cechy programu Microsoft Dynamics CRM:

 • Integracja z aplikacjami pakietu MS Office.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki standaryzacji i uproszczeniu procesów. Mechanizm obsługi przepływu pracy w systemie CRM, dostosowujący się do zmiennych warunków systemowych, umożliwia automatyzowanie procesów biznesowych w ramach codziennych zadań wykonywanych przez pracowników. System CRM ułatwia pracownikom wykonywanie codziennych, monotonnych, ale niezbędnych czynności. Automatyzuje powtarzające się, czasochłonne zadania, ostrzega pracowników o niezakończonych kontaktach z klientami i partnerami, a także może automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do klientów i partnerów.
 • Integracja z istniejącymi w firmie systemami - proponowany system CRM korzysta z uniwersalnych usług internetowych (Web Services) opartych na platformie Microsoft .NET Framework.

Funkcje programu Microsoft Dynamics CRM:
Moduł Sprzedaż
 • Integracja z programem Microsoft Outlook
 • Przegląd wszystkich danych klientów i partnerów
 • Przekazywanie informacji o potencjalnych klientach i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie szansami sprzedaży
 • Zarządzanie procesem sprzedaży
 • Katalog produktów
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Normy sprzedaży
 • Zarządzanie obszarami
 • Raporty
 • Materiały reklamowe
 • Monitorowanie działalności konkurencji
 • Przepływ pracy
 • Poczta i korespondencja seryjna
Moduł Marketing
 • Listy marketingowe
 • Kampanie marketingowe
 • Szybkie kampanie marketingowe
 • Przekształcanie informacji o potencjalnych klientach w szanse sprzedaży
 • Przekształcanie informacji w wiedzę marketingową
Moduł Usługi
 • Naturalne środowisko pracy w programie Microsoft Outlook
 • Zarządzanie sprawami
 • Zlecenia serwisowe
 • Kolejkowanie
 • Przekazywanie i przepływ pracy
 • Baza wiedzy z funkcją wyszukiwania
 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Raporty
 • Globalny kalendarz serwisowy i mechanizm planowania

 


Korzyści z zastosowanej technologii programu
Microsoft Dynamics CRM
Wzrost wydajności
 • Łatwa obsługa - system jest bardzo łatwy w przyswojeniu i użyciu. Krótkie szkolenie wystarczy, aby umożliwić pracownikom sprawną obsługę aplikacji.
 • Skuteczniejsze działanie pracowników - system skraca cykl ofertowy, co skutkuje zwiększeniem wydajności pracowników. Na przykład dzięki wykorzystaniu bazy produktów standardowych podczas opracowywania oferty pracownik zyskuje dużo czasu, który może poświęcić na jeszcze bardziej dokładną analizę potrzeb klienta.
 • Skuteczniejsze zarządzanie - system CRM pozwala menedżerom lepiej zrozumieć kluczowe informacje biznesowe. Dzięki systemowi mają oni wgląd we wszystkie działania związane ze sprzedażą i obsługą a także otrzymują raporty ułatwiające szybkie podejmowanie decyzji.
 • Automatyzacja procesów - system umożliwia tworzenie spójnych procesów związanych z generowaniem ofert oraz obsługą klientów i partnerów, umożliwiając menadżerom uzyskanie większej kontroli nad prowadzoną działalnością. Dzięki elastycznym zasadom przepływu pracy w procesach sprzedaży i obsługi pracownicy mogą efektywniej wykorzystać czas pracy.
Jedno środowisko pracy - pakiet Microsoft Office
 • Klient Microsoft Outlook umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji systemu CRM w trybach online i offline.
 • Dzięki integracji z pakietem Microsoft Office użytkownicy mogą tworzyć i drukować wiadomości za pomocą funkcji korespondencji seryjnej programu Microsoft Word, a także eksportować dane do programu Microsoft Excel.
 • Możliwość integracji z programem SharePoint pozwala usprawnić proces dystrybucji dokumentów i zarządzania nimi.
Zintegrowana informacja o kliencie i partnerze
 • Oferowany przez rozwiązanie Atena system CRM umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji o kliencie i partnerze, optymalizację procesów biznesowych oraz łatwą integrację z aplikacjami innych firm i usługami internetowymi.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.