Rozwiązanie OpenText Capture Center (OCR)

Treść zeskanowanych dokumentów (lub faksów) jest czytelna jedynie dla człowieka. Z punktu widzenia aplikacji są to jedynie zbiory pozbawionych znaczenia pikseli. Aby można było skorzystać z funkcji automatycznego przechowywania dokumentów w repozytorium i określić ich prawidłowe atrybuty, muszą być znane typy i odpowiednie metadane dokumentów. W celu automatycznego wyzwalania procesów biznesowych i zapełniania informacjami transakcji biznesowych niezbędny jest dostęp do określonych danych zawartych w tych dokumentach.

 

Rozwiązanie Open Text Capture Center (OCC) wyodrębnia te informacje z dokumentów zapisanych jako mapy bitowe, używając w tym celu najbardziej zaawansowanych metod optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition), inteligentnego rozpoznawania znaków (ICR, Intelligent Character Recognition) i inteligentnego rozpoznawania dokumentów (IDR, Intelligent Document Recognition).

 

Dzięki rozwiązaniu OCC Twoja organizacja oszczędza pieniądze, ograniczając ręczną obsługę papierowych dokumentów, przyspiesza procesy biznesowe, używając od samego początku cyfrowego przepływu pracy, zwiększa jakość danych, przechwytując z dokumentów wszystkie istotne informacje, oraz ogranicza ryzyko niezgodności z przepisami, śledząc działania dotyczące dokumentów.

 

Rozwiązanie OCC jest używane w wielu obszarach, w tym:

  • Cyfrowe biuro pocztowe. Cyfrowe biuro pocztowe automatycznie przechwytuje i klasyfikuje wszystkie informacje wchodzące do organizacji, a następnie kieruje je do odpowiedniej osoby lub działu, wewnętrznego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management) lub zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (Enterprise Content Management) bądź do rozwiązania z zakresu przepływu pracy. Cyfrowe biuro pocztowe umożliwia również śledzenie i kontrolę korespondencji.
  • Zarządzanie transakcjami i procesami. Rozwiązanie OCC przechwytuje obrazy i przetwarza dane dla określonych procesów biznesowych. Typowym przykładem mogą tu być zamówienia zakupu, formularze aplikacji i roszczenia ubezpieczeniowe.
  • Skanowanie dokumentów do plików elektronicznych. Dokumenty muszą jak najszybciej zostać umieszczone w repozytorium bądź też sklasyfikowane i przekazane do scentralizowanego punktu.
  • Wsteczna konwersja pliku. Proces wstecznej konwersji pliku powoduje zastąpienie archiwum papierowego archiwum cyfrowym.
  • Przechwytywanie ad hoc. Przechwytywanie ad hoc jest wywoływane na żądanie dla niewielkiej ilości dokumentów. Proces przechwytywania ad hoc jest na przykład inicjowany przez pracownika zamierzającego przekonwertować dokumenty papierowe w użyteczne dokumenty elektroniczne.
Korzyści
Zmniejszone koszty operacyjne. Automatyzacja zadań ręcznych oraz wdrożenie pojedynczej platformy zarządzania.
Lepsza jakość informacji. Klasyfikowanie, wyodrębnianie i weryfikowanie informacji z wykorzystaniem wspólnego zbioru reguł biznesowych.
Przyspieszenie procesów biznesowych. Ograniczenie przetwarzania wyjątków i poprawa relacji z klientami.
Ograniczenie ryzyka związanego ze zgodnością. Kontrola przepływu każdego dokumentu przychodzącego i połączenie poszczególnych dokumentów z ich transakcjami biznesowymi.
Większa dokładność. Ograniczenie liczby błędów i wyższa jakość danych wprowadzanych do systemów ECM lub ERP dzięki opartej na regułach klasyfikacji, wyodrębnianiu i weryfikacji. Obsługa wyjątków (ręczna lub wymagająca jednego kliknięcia) dodatkowo zwiększa dokładność.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.