Rozwiązanie Metastorm firmy OpenText

W odpowiedzi na rosnącą presję konkurencji oraz zmieniające się warunki rynkowe i wymagania klientów współczesne firmy poszukują sposobów nie tylko na maksymalizację skuteczności i efektywności działania, ale również na zwiększenie zdolności reagowania na zachodzące zmiany. Zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga zdolności do ciągłego dostosowywania się oraz szybkiego reagowania. W odpowiedzi na potrzebę zastosowania efektywnych narzędzi pozwalających nadążyć za zmieniającym się otoczeniem biznesowym firma OpenText opracowała pakiet OpenText Metastorm Business Process Management Suite (MBPM).
Pakiet MBPM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające usprawnić obszary związane z projektowaniem, modelowaniem, implementowaniem, mierzeniem i monitorowaniem procesów biznesowych w organizacji.

 

Pakiet MBPM pozwoli Twojej firmie szybko osiągnąć rezultaty dzięki:

  • elastycznej, inteligentnej platformie procesów biznesowych zintegrowanej z bazowymi aplikacjami i informacjami;
  • poprawionemu wglądowi biznesowemu w cały przebieg realizacji procesu;
  • błyskawicznemu projektowaniu procesów zapewniających przewagę konkurencyjną, bez ograniczeń narzucanych przez starsze systemy;
  • możliwościom spersonalizowanego środowiska pracy gwarantującego użytkownikom dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu sieci społecznościowych, obsługi mobilnej i pracy w chmurze.

 

Zaawansowane środowisko projektowania:


Zintegrowane projektowanie wieloosobowe: Skorzystaj z pojedynczego środowiska umożliwiającego projektowanie wszelkich aspektów procesów biznesowych. Analitycy biznesowi mogą dzięki niemu projektować i integrować procesy oraz interfejsy użytkownika, implementować reguły, a także współpracować z interesariuszami i użytkownikami końcowymi. Deweloperzy mogą skupić się na wykonywaniu bardziej złożonych zadań z zakresu dostępu do danych i integracji oraz łatwiej przekazywać je do wykorzystania przez analityków.
Dynamiczne kierowanie pracy: Skorzystaj z korporacyjnego repozytorium umiejętności w celu dynamicznego kierowania pracy do właściwych pracowników, optymalizowania jej alokacji i zagwarantowania najlepszych wyników biznesowych.
Zintegrowane analizy procesów biznesowych: Zintegrowane zaawansowane analizy i symulacje procesów biznesowych gwarantują osiągnięcie zwrotu z inwestycji.
Szerokie możliwości rozbudowy: Oparta na dodatkach infrastruktura zapewnia możliwość rozbudowy zarówno metamodelu, jak i odpowiedniego środowiska projektowania, a także korzystania z platform innych firm w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcji.

 

Wiodąca platforma BPM:


Projekt bezstanowy: Nasz mechanizm przetwarzania procesów, oparty na sprawdzonej technologii, może być skalowany we wszystkich kierunkach dzięki zastosowaniu projektu bezstanowego.
Otwarta platforma: Projekt oparty na architekturze zorientowanej na usługi umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury firmy. Używając naszej infrastruktury otwartego uwierzytelniania, możesz na przykład nadal obsługiwać użytkowników, role i grupy przy użyciu dotychczasowych katalogów lub systemów.
Otwarte repozytorium: Dostęp do danych procesów, elementów roboczych środowiska wykonywania i danych historycznych jest bardzo prosty dzięki naszemu otwartemu, udokumentowanemu repozytorium.
Inteligencja procesowa: Ściśle zintegrowane funkcje inteligencji procesowej zapewniają wgląd w parametry realizowanych procesów.
Funkcje społecznościowe: Połącz się z pracownikami w całej organizacji dzięki zintegrowanej funkcji rozmowy powiązanej z elementami roboczymi. Dzięki obejmującej całe przedsiębiorstwo funkcji wyszukiwania umiejętności możesz znaleźć właściwych pracowników i współpracować z nimi.

 

Obsługa zróżnicowanych perspektyw klienta:


Wsparcie dla urządzeń przenośnych:
Wszelkie procesy pakietu MBPM możesz inicjować i w pełnym zakresie obsługiwać przy użyciu urządzeń iPad®, iPhone®, Android® i Blackberry®.
Platforma ASP.NET: Klient platformy ASP.NET o dużych możliwościach dostosowywania udostępnia kompletny, oparty na przeglądarce interfejs, dzięki któremu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich procesów w ramach pakietu OpenText MBPM.
Portale SharePoint i JSR-168: Dzięki naszym składnikom Web Part dla programu SharePoint i portletom dla języka Java w szybki sposób zbudujesz wydajne strony portalu odpowiadające Twoim procesom lub roli użytkownika.
Microsoft Office 2007 i 2010: Unikatowy klient pakietu Office umożliwia użytkownikom zintegrowanie informacji dotyczących procesów (a nawet ich inicjowanie) z poziomu aplikacji pakietu Office.
Dowolny język: Błyskawiczne wdrożenie w dowolnym języku, w tym w językach wymagających zapisu od prawej do lewej.

 

http://bps.opentext.com/bpm-and-case-basics/

 

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.