Pakiet OpenText ECM Suite for Microsoft
Bezproblemowa integracja treści biznesowej z aplikacjami firmy Microsoft

Pakiet OpenText ECM Suite for Microsoft łączy wydajność platformy firmy Microsoft z posiadanym przez firmę OpenText dogłębnym zrozumieniem potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM, Enterprise Content Management). Celem tego pakietu produktów przeznaczonych dla środowiska firmy Microsoft jest ułatwienie Twojej firmie uzyskania kontroli nad stale rosnącą ilością przetwarzanych informacji przez udostępnienie funkcji zarządzania rejestrami i archiwizacji pozwalających zapewnić zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko. Ten cel jest osiągany z zachowaniem bezproblemowej integracji aplikacji i bez ograniczania wydajności pracy użytkowników programów SharePoint, Outlook i pakietu Office. Pozostałe aplikacje zawarte w pakiecie umożliwiają wykonywanie konkretnych zadań, takich jak zarządzanie treściami prawnymi lub witrynami programu SharePoint.

 


Produkty Microsoft SharePoint
OpenText Application Governance & Archiving for Microsoft® SharePoint® Zapewnia zintegrowane, kompleksowe zarządzanie witrynami i dokumentami programu SharePoint w całym przedsiębiorstwie.
OpenText Legal Content Management for Microsoft® SharePoint®Zapewnia zarządzanie pełnym cyklem życia spraw w integracji z programem Microsoft SharePoint Server.
OpenText Suspense Tracking for Microsoft® SharePoint®Zapewnia efektywną optymalizację obciążeń roboczych, poprawiając komunikację między organizacjami i zwiększając wydajność organizacyjną.
OpenText Enterprise Library Web Parts for Microsoft® SharePoint®Umożliwia organizacjom wykorzystanie funkcji programu SharePoint w celu łączenia się z treściami biznesowymi o znaczeniu krytycznym w całym przedsiębiorstwie.
OpenText Storage Services for Microsoft® SharePoint®Umożliwia przechowywanie treści z programu Microsoft SharePoint Server na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej i ogranicza straty zajętego miejsca dzięki automatycznemu wykrywaniu wielokrotnych wystąpień tych samych treści.
OpenText Capture for Microsoft® SharePoint®Łatwe w użyciu rozwiązanie z zakresu skanowania i przechwytywania przeznaczone dla programu Microsoft SharePoint. Program Capture for SharePoint używa programu SharePoint jako zintegrowanego, pojedynczego punktu dostępu do skanowanych obrazów i dokumentów.
OpenText Web Site Management for Microsoft®Umożliwia proste utworzenie środowiska sieciowego z wykorzystaniem możliwości programu Microsoft SharePoint.
OpenText Enterprise ConnectZapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich treści i procesów biznesowych pochodzących z różnych źródeł (pakiet OpenText ECM Suite, oprogramowanie OpenText eDOCS lub program Microsoft SharePoint) bezpośrednio w programach pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Eksploratorze Windows, programie Microsoft Outlook oraz interfejsach opartych na przeglądarce.

 


Produkty związane z pocztą elektroniczną
OpenText Email Archiving for Microsoft® Exchange Umożliwia archiwizację poczty z serwerów Microsoft Exchange w celu zoptymalizowania wydajności systemu. Użytkownicy mogą pracować z wiadomościami e-mail w dotychczasowy sposób, jednym kliknięciem pobierając zarchiwizowane wiadomości z programu Microsoft Outlook.
OpenText Email Management for Microsoft® ExchangeŁączy podstawową archiwizację poczty elektronicznej z zaawansowanymi funkcjami zarządzania rejestrami, umożliwiając firmom archiwizowanie korporacyjnej poczty elektronicznej w scentralizowanym systemie oraz zarządzanie tymi informacjami z zachowaniem spójnych zasad rejestrowania.
OpenText Email Monitoring for Microsoft® ExchangeUmożliwia firmom automatyczne i czytelne przechwytywanie korporacyjnej komunikacji pocztą elektroniczną oraz zapisywanie jej w bezpiecznym, odizolowanym systemie, pozwalając spełnić bieżące wymagania w zakresie zgodności prawnej.

 


Produkty związane z systemem plików
OpenText File System Archiving       
Umożliwia bezpieczne, długoterminowe przechowywanie treści z dysków systemu pliku, zapewniając integralność treści, brak nadmiarowości, mniejsze koszty przechowywania
oraz możliwość stosowania zasad zarządzania rejestrami w celu sterowania cyklem życia treści.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.