ATENA.UNDERWRITING

Obszar UNDERWRITING wspiera użytkownika w prawidłowej ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka może zostać przeprowadzona zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych grup ubezpieczonych. Obszar pozwala m.in. na elastyczne definiowanie ankiet medycznych oraz rozszerzanie już istniejących o dodatkowe pytania.

 Funkcjonalności i korzyści

  • szacownie ryzyka ubezpieczeniowego
  • szeroka parametryzacja wartości progowych
  • wyliczanie kumulacji ryzyka na poziomie osoby indywidualnej oraz całej grupy
  • rejestracja porozumień i pełnomocnictw 
  • elastyczne definiowanie ankiet i rozszerzanie już istniejących o nowe pytania
  • możliwość konfigurowania poszczególnych metod w zależności od rodzaju produktu
  • raporty na potrzeby underwritingu

 Scenariusze biznesowe

Technologia

  • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
  • Baza danych: Oracle
  • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.