ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE

Obszar SIEĆ SPRZEDAŻY i PROWIZJE jest zestawem narzędzi wspierających zarządzanie strukturami sprzedaży dla różnych kanałów dystrybucji. Dla struktur zarządzających siecią sprzedaży obszar stanowi podstawowe źródło wiedzy jej aktualnej wielkości i wynikach. Ponadto, zapewnia on pełne przeprowadzenie procesu rozliczania i wypłacania wynagrodzeń należnych z tytułu pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz okresowym jego rozliczaniu.

 Funkcjonalności i korzyści

 • Rejestracja pośredników (agenci, brokerzy, „owce") i parametrów ich umów agencyjnych
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do modyfikacji struktur sprzedaży 
 • Generowanie plików w formacie wymaganym przez aplikację DAPOS
 • Obsługa sprawozdawczości i raportów sprzedaży
 • Definiowanie parametrów prowizyjnych
 • Generowanie przypisów prowizji
 • Naliczanie prowizji
 • Generowanie zestawień prowizyjnych
 • Generowanie rachunków prowizyjnych i rachunków korygujących,
 • Wysyłanie zestawień i rachunków prowizyjnych do agentów via e-mail

 Scenariusze biznesowe

Technologia

 • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
 • Baza danych: Oracle
 • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.