ATENA.RACHUNKI

Obszar EWIDENCJA RACHUNKÓW odpowiada za zarządzanie indywidualnymi rachunkami jednostek uczestnictwa. Obejmuje on swoim zakresem szereg procesów - począwszy od zakładania rachunków, inwestycji składek, pobierania opłat, poprzez konwersje jednostek i inne operacje na rachunkach związane z dyspozycjami ubezpieczonych, aż do wykupu środków zgromadzonych na rachunku. Pozwala na obsługę różnych typów ubezpieczeń inwestycyjnych takich jak: fundusze kapitałowe (wewnętrzne i zewnętrzne), portfele modelowe, PPE, IKE, IKZE.

 Funkcjonalności i korzyści

 • Automatyczne zakładanie rachunków inwestycyjnych
 • Definiowanie modelu automatycznego pobierania opłat
 • Zbiorcze umorzenia, nabycia, konwersje, zmiany alokacji
 • Obsługa transferów z / do innych towarzystw
 • Obsługa składek regularnych i doraźnych wraz z podtypami
 • Automatyczne pobieranie opłat zgodnie ze zdefiniowanym modelem
 • Prezentacja historii rachunku na poziomie klienta, polisy
 • Prezentacja historii rozrachunków na poziomie zbiorczych operacji między towarzystwem ubezpieczeń i podmiotami zewnętrznymi

 Scenariusze biznesowe

Technologia

 • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
 • Baza danych: Oracle
 • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.