ATENA.REZERWY

Przeznaczeniem obszaru REZERWY jest sprawowanie stałej kontroli zdolności Towarzystwa Ubezpieczeń do pokrycia bieżących i przyszłych zobowiązań oraz automatyzacja naliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. W ramach obszaru funkcjonuje biblioteka algorytmów, ale również możliwa jest również szeroka ich parametryzacja.

 Funkcjonalności i korzyści

  • Obsługa i automatyczne szacowanie różnych typów rezerw: matematycznej, składki, na bonusy i rabaty, szkodowej (RBNP, IBNR), funduszowej, ryzyka lokaty
  • Monitorowanie aktualnego statusu i procesu naliczenia
  • Eksporty i wydruki naliczeń
  • Obsługa rezerw w procesach nocnych
  • Obsługa historii naliczeń rezerw

 Scenariusze biznesowe

Technologia

  • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
  • Baza danych: Oracle
  • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.