ATENA.DOKUMENTY

Przeznaczeniem obszaru DOKUMENTY jest wspieranie pozostałych obszarów usługami generowania dokumentów. W ramach obszaru definiuje się także wzorce i szablony dokumentów. Obszar umożliwia również monitorowanie statusu dokumentów oraz generowanie i wydruki wsadowe (np. w trybie nocnym), a także umożliwia monitorowanie druków ścisłego zarachowania.

 Funkcjonalności i korzyści

 • centralizacja procesów drukowania, archiwizowania i wersjonowania, wraz z elastycznym mechanizmem parametryzacji tych procesów,
 • archiwizacja, udostępnianie i wyszukiwanie wygenerowanych dokumentów, pism,
 • rejestrowanie / modyfikowanie / usuwanie wzorców dokumentów,
 • rejestrowanie / modyfikowanie / usuwanie dokumentów,
 • opisywanie dokumentów atrybutami,
 • generowanie dokumentów na podstawie zarejestrowanych wzorców,
 • rejestrowanie wygenerowanych dokumentów,
 • definiowanie / modyfikowanie / usuwanie / uruchamianie i zatrzymywanie procesów wydruku zarejestrowanych dokumentów
 • monitorowanie i zarządzanie procesem obiegu dokumentów ścisłego i nieścisłego zarachowania w ramach struktur towarzystwa ubezpieczeń

 Scenariusze biznesowe

Technologia

 • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja),
 • Baza danych: Oracle,
 • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces.

Produkty powiązane

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.