ATENA.ROZLICZENIA

Przeznaczeniem obszaru ROZLICZENIA jest wymiana danych z zewnętrznymi systemami bankowymi i finansowo-księgowymi (FK), udostępnianie innym obszarom systemu PARTENON Web informacji o stanie rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych ubezpieczeń, kojarzenie inkasa z przypisami składek oraz zarządzanie zamykaniem okresów sprawozdawczych w systemie PARTENON WEB.

 Funkcjonalności i korzyści

  • Przekazywanie danych do IFS
  • Automatyczne kojarzenie wpłat z polisą
  • Przekazywanie informacji o opłaceniu polisy do pozostałych obszarów
  • Obszar zapewnia obsługę zarówno ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych
  • Realizuje tryb zamknięcia miesiąca

 Scenariusze biznesowe

Technologia

  • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
  • Baza danych: Oracle
  • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.