ATENA.ROCZNICE

Przeznaczeniem obszaru ROCZNICE jest kompleksowa obsługa zmian na polisie, które zachodzą w okresach wyznaczonych zgodnie z umową ubezpieczenia takich jak: indeksacje, odnowienia, udział w zysku. Obszar uwzględnia też wsparcie dla takich procesów jak ofertowanie nowych warunków ubezpieczenia, rekalkulacja składki, przygotowanie dokumentów rocznicowych.

 Funkcjonalności i korzyści

  • Automatyczna kwalifikacja polisy do operacji rocznicy i zbiorcze wykonanie indeksacji składki zgodnie z przyjętym modelem
  • Przygotowywanie propozycji rocznicowych z możliwością manualnej edycji
  • Tworzenie dokumentów rocznicowych
  • Rozliczenia rocznicowe (monitoring składki, udział w zysku)

 Scenariusze biznesowe

Technologia

  • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
  • Baza danych: Oracle
  • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.