ATENA.POLISY

Kluczowy obszar Platformy odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich operacji związanych z polisą, począwszy od etapu przedstawiania Wniosku Ubezpieczeniowego.

 Funkcjonalności i korzyści

 • obsługa i obieg wniosku ubezpieczeniowego
 • proces zawierania umowy ubezpieczenia
 • proces oceny ryzyka
 • proces rocznicowy
 • proces odnowieniowy
 • proces zmian / modyfikacji umowy ubezpieczenia w trakcie życia polisy
 • proces inwestycyjne
 • gromadzi całą historię życia polisy

 Scenariusze biznesowe

Technologia

 • Serwer aplikacji zgodny z Java EE, w tym: JBoss; IBM WebSphere (opcja); Oracle WebLogic (opcja)
 • Baza danych: Oracle
 • Interfejs użytkownika: Seam, JSF, RichFaces

Produkty powiązane

 Pobierz plik pdf

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.