Kontakt

 Siedziba główna Spółki, Biuro Zarządu

 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.                 
 ul. Rzemieślnicza 33 
 81-855 Sopot
 tel.: + 48 58 768 07 00
 fax: + 48 58 768 07 01

 e-mail: sales@atena.pl  

 
  

 Oddział w Warszawie                                           
 Centrum LIM
 Al. Jerozolimskie 65/79
 00-697 Warszawa
 Nasze biuro jest na 3. piętrze, pokój 3.170
 

 


 Informacje ogólne o firmie, dla  mediów                    
 kliknij tutaj...

Oferty pracy i praktyk
www.atena-kariera.pl  

 Zapytania o ofertę firmy
 kliknij tutaj...

 Dane do faktury

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

ul. Rzemieślnicza 33 
81-855 Sopot

NIP 585-10-07-625

  

Dane rejestrowe spółki

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000438903
NIP: 585-10-07-625
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 złotych wpłacony w całości

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.