Enterprise Content Management

Sprawne prowadzenie działalności ubezpieczeniowej uzależnione jest od skutecznej komunikacji. Coraz więcej informacji znajduje się wielu źródłach, a dane są rozproszone i przechowywane w różnej formie. Usystematyzowanie przechowywanych informacji i zebranie ich w jednym miejscu pozwala skrócić czas niezbędny do ich wyszukania, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów z tym związanych.

 

Zastosowanie rozwiązań IT wspierających proces natychmiast przekłada się na:

  • Szybszy dostęp do posiadanych informacji
  • Analizę i ocenę treści niezależnie od miejsca jej przechowywania
  • Zarządzanie przechowywaną treścią
  • Wsparcie procesów biznesowych zależnych od zgromadzonych informacji
  • Skrócenie ścieżki komunikacji
  • Obniżenie nakładów na komunikację
  • Możliwość pracy wielu osób nad jednym dokumentem w tym samym czasie
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji

Zarządzanie dokumentami i informacjami w postaci elektronicznej ułatwia archiwizowanie i wersjonowanie dokumentów w archiwum elektronicznym. Dane są łatwo dostępne zarówno na poziomie zagregowanym, jak i pojedynczego dokumentu, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja procesów zależnych od posiadanych informacji i dokumentów.

Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.DOKUMENTYATENA.ARCHE

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.