Market Funduszy

Z uwagi na rosnące zainteresowanie polisami inwestycyjnymi, Zakłady Ubezpieczeń oferują swoim klientom coraz większą liczbę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W ramach poszczególnych produktów można znaleźć nie tylko fundusze należące do danej spółki, ale także zarządzanych przez inne, często konkurencyjne instytucje. Dostępność zróżnicowanej oferty pozwala klientom inwestować środki w ramach jednej polisy, bez konieczności otwierania wielu rachunków inwestycyjnych.

 

W celu skutecznego zarządzania powierzonymi środkami niezbędne jest wsparcie rozwiązaniem IT, którego funkcjonalności umożliwiają m.in.:

  • Automatyczne zakładanie rachunków inwestycyjnych
  • Prowadzenie rejestru jednostek
  • Ewidencję funduszy i wycen jednostek
  • Prezentację wartości rachunku zarówno na datę bieżącą, jak i dowolnie wybraną z przeszłości
  • Procesowanie zleceń klientów (np. konwersji jednostek, wykupów)
  • Naliczanie i pobieranie opłat
  • Obsługę różnego rodzaju typów rachunków (np. regularny, dodatkowy, wypłaty transferowe)
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.ROZLICZENIAElektroniczne Konto UbezpieczenioweATENA.RACHUNKI

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.