Elektroniczne archiwum

Ciągły rozwój i pozyskiwanie większej liczby klientów przez Zakłady Ubezpieczeń wiąże się z generowaniem coraz większej liczby dokumentów przychodzących, jak i wychodzących. Praca z dokumentami papierowymi generuje zwiększone nakłady czasu i pracy. Aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie sprawnej obsługi, niezmiernie ważne jest zredukowanie czasu potrzebnego do wyszukania i zgromadzenia wszystkich dokumentów związanych z daną sprawą. Tym istotniejsza staje się możliwość skanowania dokumentacji i zarządzanie jej elektroniczną wersją.


Posiadanie elektronicznego archiwum w sposób zauważalny natychmiast prowadzi do:

  • zmniejszenia liczby przechowywanych w spółce dokumentów papierowych
  • szybszego i łatwiejszego wyszukania potrzebnych dokumentów
  • udostępniania zainteresowanym jednostkom
  • możliwości pracy nad jednym dokumentem wielu osób w tym samym czasie
  • obniżenia kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów
  • obniżenia kosztów wyszukania odpowiednich dokumentów
  • zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji
Dokumenty przekazywane do elektronicznego archiwum są oznaczone według wcześniej ustalonych kryteriów. Im liczba nadanych im atrybutów jest większa, tym szybsze staje się wyszukanie dokumentów i dostarczenie ich osobom zainteresowanym. Ponadto, istnieje możliwość wersjonowania i indeksowania dokumentów oraz nanoszenia notatek na poszczególnych wersjach.

Usprawnienie procesów biznesowych i wsparcie ich rozwiązaniami IT w danym obszarze natychmiast przekłada się na przyspieszenie realizacji poszczególnych procesów oraz podniesienie jakości obsługi czy procesu rozpatrywania roszczenia.
Możliwa jest także integracja archiwum elektronicznego z systemem obiegu dokumentów, dzięki czemu przełożeni mają możliwość kontrolowania efektywności poszczególnych procesów.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.DOKUMENTYATENA.ARCHE

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.