Centralna Baza Rachunków

Do prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa Ubezpieczeń wymagane jest, aby znany był aktualny stan rozliczeń ze wszystkimi kontrahentami. Posiadanie aktualnych informacji o saldzie polisy jest niezmiernie ważne w kontekście wypłaty świadczeń i utrzymalności polisy. Ponadto dla prawidłowej obsługi rozliczeń z siecią sprzedaży konieczne jest posiadanie możliwości zarządzania należnościami i zobowiązaniami pośredników na poziomie wszystkich posiadanych w towarzystwie polis.


Istotne staje się wsparcie systemu, który w ramach dostępnych funkcjonalności zapewnia:

  • Przystosowanie wymiany danych z określonymi systemami bankowymi
  • Obsługę zarówno Speed Collect, jak i Direct Debit
  • Możliwość automatycznego trybu kojarzenia inkasa z polisą i odpowiednim typem przypisu
  • Możliwość manualnego kojarzenia inkas na polisie
  • Wybór sposobu przekazywania danych do systemu FK
  • Możliwość konfigurowania częstotliwości i trybu przekazywania danych do systemu FK
  • Tryb zamykania miesiąca (automatyczny lub ręczny)
  • Uruchomienie automatycznego generowania raportów dla Księgowości na koniec miesiąca
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.ROZLICZENIAATENA.RACHUNKIATENA.WINDYKACJAElektroniczne Konto Ubezpieczeniowe

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.