Fast Track Claim – szybkie ścieżki likwidacyjne
Konkurencja panująca na rynku ubezpieczeń wymusza nie tylko oferowanie atrakcyjnych produktów w niskiej cenie, ale przede wszystkim wysoki poziom obsługi posprzedażowej. Tym samym jednym z istotniejszych elementów staje się sprawne zlikwidowanie szkody. Klienci oczekują bezproblemowej wypłaty w jak najkrótszym czasie bez zbędnego angażowania ich w proces likwidacyjny oraz jasnego określenia zasad wyceny wartości odszkodowania. Aby spełnić oczekiwania klientów, Towarzystwa Ubezpieczeń automatyzują procesy usprawniając i przyspieszając w sposób proces likwidacji szkód, co natychmiast przekłada się na:
 • Satysfakcję i skłonność do polecania przez klientów
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółkę
 • Wzrost efektywności pracowników
Oczywiście, kluczowe wsparcie związane z optymalizacją procesu ma tu system zapewniający m.in. następujące funkcjonalności:
 • Klasyfikację rodzaju roszczenia w momencie jego rejestracji
 • Wygenerowanie pism związanych z danym ryzykiem i określeniem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia, które powinien przekazać klient
 • Weryfikacja okresu ubezpieczenia, zakresu odpowiedzialności, opłacenia składki ubezpieczeniowej, wcześniej wypłacanych świadczeń / odszkodowań
 • Automatyczne wyznaczenie wysokości świadczenia / odszkodowania, a w przypadku odstępstw - możliwość ręcznej modyfikacji lub ręcznego naliczenia
 • Definiowanie uprawnień w zależności np. od roli, stanowiska i udzielonych pełnomocnictw
 • Zdefiniowanie likwidatorów, lekarzy i placówek, a następnie możliwość ich przypisania do danego roszczenia
 • Automatyczne zarejestrowanie kosztów likwidacji związanych z orzeczeniami lub komisjami
Szybki proces obsługi i likwidacji szkód znacząco wpływa na polepszenie relacji z klientem. Mechanizmy kontrolne w systemie szkodowym / świadczeniowym optymalizują procesy zarówno pod względem oferowanego poziomu jakości obsługi, jak i minimalizacji kosztów.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.ROSZCZENIAElektroniczne Konto UbezpieczenioweFMS.MDSFMS.PDS

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.