Real Time Enterprise – dla wdrażania zmian w produkcie ubezpieczeniowym

Z uwagi na coraz większą konkurencję panującą na rynku, ważne jest aby w możliwie najkrótszym czasie, nie tylko zmieniać zakres oferty, ale przede wszystkim zmieniać istniejące już produkty pod kątem dostosowania ich do zmieniających się wymagań i potrzeb klientów. Część zmian może dotyczyć rozszerzenia poszczególnych definicji, zamiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub dostosowań do nowych wymagań i regulacji. Tym istotniejsze staje się skrócenie czasu niezbędnego do wdrożenia zmian w produkcie i sprawne przeprowadzenie procesu zmian.


Dzięki szybkiemu wdrożeniu zmian w wybranym produkcie lub grupie produktów, możliwe jest udostępnienie zmienionej ich wersji innemu segmentowi klientów lub chociażby rozpoczęcie jego sprzedaży za pośrednictwem nowej sieci sprzedaży.


W celu znacznego skrócenia czasu wdrażania zmian w produkcie, firmy powinny mieć wsparcie w postaci narzędzia informatycznego umożliwiającego:

  • Posiadanie uporządkowanego repozytorium z danymi o produktach: dokumenty produktów, daty ich obowiązywania, parametry i strukturę produktów
  • Dowolną kombinację i ponowne wykorzystanie uprzednio zdefiniowanych modułów produktowych
  • Modyfikację i rozszerzanie produktów
  • Przechowywanie danych niezbędnych do przeprowadzania obliczeniowych
  • Rozszerzanie zasad taryfikacyjnych i wprowadzanie metod aktuarialnych
  • Procedury testowe
  • Import i eksport danych produktowych np. parametrów produktu
Istotną kwestią jest również dbałość, by modyfikacja i rozszerzanie już istniejących produktów nie wpływała na dotychczasowe działanie systemu operacyjnego i ciągłość pracy.

Dzięki wsparciu narzędzi informatycznych sprawnie zarządzane firmy są w stanie w dość krótkim czasie wdrożyć zmiany czy udostępnić nowy produkt, co w znacznym stopniu ma przełożenie na zredukowanie kosztów. Szybka reakcja zakładu ubezpieczeń skutkuje przyspieszeniem działania i reakcją na zmiany rynkowe, co natychmiast przekłada się na możliwość pozyskania przewagi konkurencyjnej.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.PRODUKTYATENA.REZERWYATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJEATENA.msg.produkty

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.