Product Factory – skrócenie Time to Market

Każde Towarzystwo Ubezpieczeń zdaje sobie sprawę jak ważna jest szeroka oferta produktowa, która w pełni zaspokaja rosnące potrzeby klientów. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych cenowo i zakresowo jest niezbędne by zdobyć określony segmentów klientów lub utrzymać pozycję. Często konieczne jest stworzenie produktu podobnego do już istniejącego żeby dotrzeć do nowej grupy klientów lub zmniejszyć wysokość opłat aby konkurować z innymi ceną. W części przypadków instytucje decydują się na „rozdrobnienie" swojego produkt w celu dostosowania go do potrzeb nowego kanału dystrybuującego lub do grupy docelowej. W innym przypadku oferta zostaje rozszerzona o produkt, który zaczęła sprzedawać konkurencja.


Niezależnie od powodu, dla którego rozszerzana jest oferta, liczy się przede wszystkim czas, w jakim produkt wejdzie na rynek. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że nie można zbyt długo definiować koncepcji produktu i przygotowywać niezbędnych dokumentów. Najważniejsze jest szybkie opracowanie, wdrożenie i rozpoczęcie sprzedaży.


W tym celu należy wcześniej posiadać usystematyzowaną wiedzę o produktach już oferowanych w postaci repozytorium produktów, które może zapewnić:

  • Jedną, uporządkowaną bazę z danymi produktów
  • Charakterystykę wszystkich produktów
  • Okres obowiązywania produktów
  • Okres obowiązywania poszczególnych dokumentów związanych z produktem
  • Spójne informacje o głównych cechach, parametrach i algorytmach produktów
  • Rozróżnienie, które produkty są wycofane, aktualne czy przygotowywane do wdrożenia

Dzięki repozytorium produktów możliwe jest zaoszczędzenie czasu niezbędnego do odnalezienia i określenia wszystkich produktów, które będą wdrożone, a sprawne definiowanie i zarządzanie produktami znacznie skraca czas jego implementacji.


Warto też zwrócić uwagę, że łatwo dostępne dane o produktach już istniejących bądź opracowywanych umożliwiają stworzenie mapy rozwoju produktów i proste dostosowanie inicjatyw do wyznaczonych celów już na etapie projektowania rozwiązania.

Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.PRODUKTYATENA.REZERWYATENA.msg.produkty

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.