Product Modeler – elastyczne modelowanie produktu

Konkurencja wymusza nie tylko szybką i sprawną obsługę, ale przede wszystkim tworzenie nowych produktów. Przewagę zdobywa ten, kto najszybciej wdroży i rozpocznie sprzedaż nowego produktu lub wprowadzi atrakcyjne zmiany do już istniejącego. Jest to spowodowane nie tylko zmieniającymi się preferencjami klientów, ale również zmieniającymi się źródłami potencjalnych inwestycji. Prawdopodobnie w przyszłości, produkty będą podlegały szybszej rotacji i będą stosunkowo coraz krócej sprzedawane. Ważne jest aby produkty sprzedawane przez Towarzystwo Ubezpieczeń były nie tylko atrakcyjne dla klientów, ale także przynosiły zysk, instytucji, która je oferuje. Tym samym konieczne jest określenie rentowności produktów, a następnie weryfikacja możliwości jego rozwoju.


W tym celu coraz większa liczna zakładów ubezpieczeń zwraca uwagę na zainteresowanie poszczególnymi rodzajami oferowanych produktów, zwłaszcza skierowanymi do klienta indywidualnego, zachowaniu poszczególnych klientów i szuka narzędzi do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.


Na podstawie analizy zachowania klientów można uzyskać informacje m.in. na temat:

  • sygnałów zmian na rynku - konkurencja wprowadziła produkt o niższej cenie, zmieniły się zainteresowania / potrzeby klientów, konkurencja wprowadziła nowe, alternatywne rozwiązanie
  • zyskowności poszczególnych produktów - określenie i dążenie do utrzymania najbardziej rentownych produktów oraz zmniejszenie lub wycofanie ze sprzedaży tych, które generują straty (np. zwiększona szkodowość w danej grupie produktów, narażenie na wyłudzenia)
  • zapotrzebowania danego segmentu klientów na poszczególne produkty

Budowa modelu produktu niesie za sobą konieczność uporządkowania produktów, ich struktury czy historii zmian. Przegląd każdego z ryzyk i pakietów ubezpieczeniowych pozwala na określenie ich rentowności i określenie kierunków zmian produktów - poprzez optymalizację wydatków marketingowych lub optymalizację cenową. Ważne jest, aby zbudować model produktu i strukturę produktu, która od strony ewidencji i budowy definicji produktu uwzględni możliwie dużą liczbą znaków zapytania.

 

Modelowanie produktu pozwala na określenie, które produkty / grupy produktów należy rozwijać, a jakie tworzyć podobne bądź bardziej zaawansowane, ale za to z niższymi kosztami. Pozwala również na odejście od produktów nierentownych.

 

Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.PRODUKTYATENA.msg.produkty

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.