Multichannel Integration

Coraz częściej partnerzy biznesowi danej instytucji współpracują ze sobą proponując klientom połączone produkty i oferując przy tym wzajemne korzyści ze sprzedaży powiązanej. Przykładowo, klienci, którzy zawrą umowę ubezpieczenia stanowiącą zabezpieczenia kredytu hipotecznego, mogą liczyć na obniżenie marży kredytu. Integracja kanałów sprzedaży może stać się szansą za zwiększenie nie tylko wolumenu sprzedaży, ale także w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu jej efektywności. Dzięki m.in. narzędziom służącym kontroli i raportowaniu umożliwiającym stosowania chociażby cross-sellingu, możliwe jest zatrzymanie klienta, gdy rezygnuje on z dotychczasowej umowy. Wówczas istniej możliwość zaproponowania innego, być może bardziej dopasowanego do potrzeb produktu.


Wzajemne powiązania sprzedażowe między pośrednikami wymagają również stabilnego systemu prowizyjnego. W celu jego uruchomienia niezbędne jest zebranie w jednym miejscu danych o:

  • jednostkach sieci sprzedaży
  • kanałach sprzedaży
  • strukturach kanałów sprzedaży
  • kluczowych węzłach
  • zależnościach między strukturami
  • przesunięciach wewnątrz struktury
  • historii współpracy
  • umowach i ewentualnych aneksach
  • tabelach prowizyjnych
  • celach sprzedażowych
Aby posiadać spójny widok danych klienta niezbędna jest wysoka jakość danych w ewidencjach osobowych. To dzięki nim w prosty sposób można określić jakim innym produktem, w przypadku rozwiązania umowy i otrzymania wartości wykupu, klient mógłby być zainteresowany. W zależności od profilu klienta i jego potrzeb, dystrybutorzy mają możliwość zaproponowania klientowi produktu z innej linii produktowej np. zamiast ubezpieczenia na życie - ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJEATENA.iPEGAZCumulus.BankCumulus.DealerCumulus.Invest

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.