Segmentacja klientów
Zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń wymuszają na instytucjach coraz większe dostosowanie się do potrzeb ich klientów. Przykładowo, część instytucji decyduje się na sprzedaż jednego typu produktu (np. UL), inni preferują sprzedaż za pośrednictwem wybranego dystrybutora. Spowodowane jest to przede wszystkim potrzebą dotarcia do określonej grupy klientów i zaspokojenia ich potrzeb.
Posiadając odpowiednio pogrupowane dane klientów i wiedzę o posiadanych przez nich produktach oraz ich preferencjach, możliwe jest m.in.:
 • Wprowadzenie segmentów klientów
 • Przyporządkowanie klienta i/lub jego polis do odpowiedniego segmentu
Odpowiednie zarządzanie segmentami klientów przynosi wymierne korzyści zarówno dla instytucji finansowych, jak i samych klientów. Znając oczekiwania klientów pod względem cech produktu, potencjalnych zysków, akceptowanego poziomu ryzyka czy preferowanego sposobu komunikacji, towarzystwa ubezpieczeń mają możliwość wyjść naprzeciw potrzebom klientów, a w konsekwencji uzyskać przewagę rynkową. Klienci czują się wartościowymi partnerami, co prowadzi do wzrostu zaufania, umocnienia relacji i zapobiega przechodzeniu klientów do konkurencji. Aby było to możliwe niezbędne jest posiadanie:
 • Kompletnych informacji o klientach
 • Najważniejszych danych o umowach klienta w jednym miejscu
 • Pełnej historii kontaktów z klientem i zgłaszanych przez niego potrzeb
 • Przejrzystego i intuicyjnego interfejsu do obsługi poszczególnych modułów
A stąd już krótka droga do osiągnięcia korzyści w postaci:
 • Zwiększenia lojalności klientów wobec towarzystwa ubezpieczeń
 • Utrzymania niskiego poziomu rezygnacji klientów
 • Sprawniejszej obsługi klientów
 • Szybszego realizowanie dyspozycji składanych przez klientów
 • Większej wydajności pracy operatorów
 • Sprawnego przeprowadzanie akcji marketingowych kierowanych do właściwej grupy klientów
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.