Zwiększenie utrzymalności polis (Persistency Rate)
Wchodzące na rynek instytucje kładą szczególny nacisk na pozyskanie jak największej liczby klientów koncentrując się głównie na sprzedaży. Funkcjonujące już Towarzystwa Ubezpieczeń, które mają określoną pozycję na rynku, są świadome natomiast jak ważne jest nie tylko zdobycie nowego klienta, ale przede wszystkim jego utrzymanie. Większy nacisk jest kładziony na umocnienie relacji z klientem i zwiększenie jego poziomu lojalności. W tym celu siły sprzedaży i pracownicy Towarzystw koncentrują swoje działania na zapewnieniu jak najwyższego poziomu obsługi i uatrakcyjnieniu oferty pod względem zakresu ochrony i ceny produktów.
Usprawnienie procesów mających zwiększyć poziom utrzymalności polis nie byłby możliwy bez szeregu analiz mających na celu określenie:
 • Średniej długości trwania polis
 • Głównych przyczyn odejść klientów
 • Działań zapobiegających rezygnacji klientów
 • Oczekiwań klientów w zakresie oferty produktowej
Dzięki uzyskaniu spójnych wyników zmniejszenie współczynnika odejść jej możliwe poprzez wypracowanie:
 • Systemu oceny agenta przez pryzmat nie tylko wyników sprzedaży, ale także utrzymalności polis
 • Podstaw do uruchomienia programów lojalnościowych
 • Rozszerzenia oferty produktów
 • Doskonalenia akcji sprzedażowych
 • Lepszego rozpoznawanie potrzeb klienta
 • Precyzyjniejszej segmentacja
 • Podnoszenia jakości obsługi
Oczywiście niezbędne są:
 • Baza klientów
 • Dane o funkcjonowaniu polis
 • Rejestracja zdarzeń inicjujących rezygnację
 • Baza kontaktów klienta z towarzystwem - ich częstotliwość i powody
 • Akcje marketingowe zapewniające utrzymanie klienta i/lub polisę
 • Rejestr powody odejść i ewentualnych powrotów
 • Repozytorium produktowe
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.KLIENCIATENA.POLISYATENA.SPRZEDAŻ I PROWIZJEATENA.ARCHEElektroniczne Konto Ubezpieczeniowe

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.