Policy Value Management
Wyznaczenie kosztów obsługi polisy odbywa się najczęściej na podstawie określenia kosztów jakie generują poszczególne transakcje / operacje na danej polisie. W zależności od poziomu kosztów obsługi wprowadza się segmentację polis w oparciu o:
  • Różnicę pomiędzy wartością przypisu a kosztów wygenerowanych przez polisę, wysokości wypłaconych świadczeń i prowizji
  • Pomniejszenie wysokości składki urocznionej o wskaźnik szkodowości
Dzięki informacji o kosztach obsługi poszczególnych polis bądź transakcji możliwe jest ciągłe ich monitorowanie, a w konsekwencji wypracowanie rozwiązań mających na celu ich zmniejszenie. W zależności od segmentu polisy Towarzystwo posiada także wiedzę na temat m.in.:
  • Rentowności polis i produktów
  • Rentowności poszczególnych grup klientów
  • Efektywności agentów lub kanału dystrybucji
  • Poziomu szkodowości polis / regionów / ryzyk
  • Kosztach pracy poszczególnych administratorów polis
Powyższe dane pozwolą skupić się na najbardziej rentownych kanałach sprzedaży lub segmentach polis. To dla nich w pierwszej kolejności można wdrożyć nowe kanały komunikacji, wykonywać kosztowne operacje. Dodatkowo, po wykonaniu analiz można wskazać najbardziej szkodowe:
  • Ryzyka i rodzaje umów ubezpieczenia
  • Regiony, w których są zwierane polisy
  • Grupy agentów lub poszczególne jednostki
oraz zaplanować i wdrożyć plany naprawcze.
System powinien zapewniać wsparcie w wyliczaniu kosztów stałych i zmiennych na polisie, a także wyliczać potencjalną wartość polisy. Wszelkie wyliczenia powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym procesu obsługi przez konkretnych administratorów.
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.KLIENCIATENA.POLISYATENA.SPRZEDAŻ I PROWIZJEATENA.REASEKURACJA

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.